ВАЛЕРИ

Преместването ни от Готвалд 58 на Шейново 13 стана през един слънчев пролетен ден на 1954 година. Хамали натовариха мебелите на един стар камион Фиат (плосък отпред) останал от войната и той лесно преодоля краткото разстояние от един километър. Щом започна разтоварването, пред нас изкочи едно русоляво чевръсто хлапе и започна да помага. Хващахме двамата един стол, тичахме с него нагоре по стълбите, после обратно за нещо друго .
Запознахме се моментално - това беше Валери (Валери Александров Велев), мой връстник и съсед от втория етаж. Той стана неразделния ми приятел от детинство и във всички игри с него бяхме винаги заедно, в един отбор, дори се е случвало само двамата да "воюваме" успешно срещу 4-5 противника. Разбирахме се с половин дума, а често и без думи. Аз бях предимно идеята, а той - действието. Игрите продължаваха от сутрин до тъмно, като за вечеря трябваше да ни прибират с труд.
Да се опишат всичките ни приключения е невъзможно, затова ще изброя само няколко.