ТЕЛЕФОН И ТЕЛЕГРАФ

Преди 50 години нямаше интернет и мобифони.
Нямаше дори факс.

Обикновени жични телефони също рядко се срещаха. Имаше телефони предимно по учрежденията, а домашните телефони се появиха масово едва в края на 60-те години.
Телефон от 60-те години

Ето нещо, което младите не знаят - като набираш номер на такъв телефон, слагаш си пръста в дупчицата на съответната цифра и въртиш диска до ограничителя. И така цифра по цифра се набира номера.

Хората общуваха предимно с писма и телеграми. Обикновеното писмо с марка не се е променило особено от 200 години, но историята на телеграмите е по-кратка. Те просъществуваха около 150 години и вече ги няма.

Телеграми се изпращаха така: отиваш в пощата и на на специална бланка (форма) пишеш адреса на получателя, своя адрес и кратък текст. Всяка дума от текста се заплаща, да кажем, по 5 ст. Пишеш например: "здравей дядо точка пристигам в неделя точка". Няма главни букви, точките и запетайките се изписват с думи. Даваш бланката на гишето и тогава влиза в действие телеграфа. Операторът предава текста по морзовата азбука в пощенския клон на получателя. Там текста се появява изписан на лентичка. Лентичката я залепват на специална форма и раздавача я носи веднага на посочения адрес. Дядото е известен.
Телеграфа идва доста по-рано от телефона и дълго време е бил основно стредство за далечно общуване.
Телеграфен апарат

Ако нямаш телефон и искаш да говориш по телефон с някого, отиваш и говориш от пощата. Ако и другото лице няма телефон, имаше специална процедура. Ето например как майка ми говореше с баба ми в провинцията: Отиваше в пощата и подаваше заявка. "Ще се обадя в понеделник в два часа". Баба ми получава телеграма за това и понеделник в два часа чака в своя клон. И така, двете разговарят от кабинки, всяка от своя клон.
Поради липса на телефони, хората често си пишеха писма, а самите писма бяха дълги и подробни. Продаваше се и специална тънка хартия за писма - можеш да напишеш цели десет листа и пак не е много тежко.

Техниката на общуване се променя бързо и това слага бариера между разните поколения. През 70-те и 80-те години телефоните бяха много евтини и хората отвикнаха да пишат писма. Сега телефоните са скъпи, а интернета е евтин. Младите общуват чрез интернета или с мобифони, а по-възрастните останаха настрана. Много възрастни хора са изключили скъпите си стационарни телефони, а компютри и мобифони не използват. За тях техниката вместо да опростява комуникациите ги усложни.